Vrede & Recht

Den Haag staat bekend als internationale stad van vrede en recht. De stad is al sinds de middeleeuwen een belangrijk centrum voor rechtspraak. Eerst voor het graafschap Holland, later voor heel Nederland en vanaf de twintigste eeuw zelfs voor de hele wereld. De Gevangenpoort ontstond als toegangspoort tot het Binnenhof en groeide in de 15e eeuw uit tot de gevangenis van het Hof van Holland. Dit was het op een na hoogste rechtsorgaan in Holland, Zeeland en West-Friesland. Wie op lokaal of regionaal niveau was berecht, kon in Den Haag bij het Hof van Holland in beroep gaan. Een nieuw hoofdstuk in de juridische geschiedenis van Den Haag begon aan het einde van de negentiende eeuw, toen de latere Nobelprijswinnaar Tobias Asser in 1893 de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht oprichtte. Het is de oudste nog bestaande internationale organisatie van Den Haag. Zes jaar later kwam de Eerste Vredesconferentie bijeen. Het belangrijkste resultaat van die conferentie was de oprichting van het Permanente Hof van Arbitrage, dat bemiddelt in ruzie tussen landen. Speciaal voor dit hof werd een bijzonder gebouw ontworpen: het Vredespaleis dat in 1913 gereed was. Maar de ontwikkeling van Den Haag als stad van vrede en recht hield hiermee niet op. Vooral in de jaren ’90 vestigden zich vele internationale organisaties in Den Haag, waaronder ook verschillende belangrijke internationale rechtbanken en tribunalen.

Vrede & Recht

1913 – Carnegieplein 2, Vredespaleis

Sluiten

Het hoofdtrappenhuis van het Vredespaleis, 2007
Foto: D. Valentijn
collectie Monumentenzorg Den Haag

Het Vredespaleis is voortgekomen uit de Eerste Vredesconferentie die op initiatief van tsaar Nicolaas II in 1899 werd gehouden in Huis ten Bosch. Men besloot een Permanent Hof van Arbitrage op te richten, een onafhankelijk college dat bij internationale conflicten moest bemiddelen. De bouw werd mede mogelijk gemaakt door een gift van de Amerikaan Andrew Carnegie in 1903. Aan het gebouw en de inrichting van het omringende park hebben een groot aantal landen financieel bijgedragen.

De bouw van het Vredespaleis startte in 1907 en was gereed in 1913. Het uitgevoerde ontwerp kwam voort uit een internationaal uitgeschreven prijsvraag die werd gewonnen door de Franse architect Louis M. Cordonnier. Het is in de Hollandse neorenaissancestijl gebouwd en in het interieur zijn naast Hollandse ook Italiaanse stijlelementen te herkennen. Het oorspronkelijke ontwerp bestond uit vier vleugels rondom een binnenhof met monumentale torens op de vier hoeken. Eén grote toren, een zogenaamde Praagse toren, en één kleine toren bleven over in het uiteindelijke gebouw.

In het rijke interieur is veel gebruik gemaakt van marmer. Het paleis staat vol met geschenken van de deelnemers van de Haagsche Conventie ten teken van hun steun.

Bekijk in Streetview

Haagse kaart

Hier ontdekt u de groei van Den Haag door de eeuwen heen. Daarmee krijgt u inzicht in 6000 jaar Haagse geschiedenis; van de prehistorie, het ontstaan van het Binnenhof tot nu.

In de kaart vindt u de historische collecties van de stad. Per tijdvak of per thema maakt u kennis met bijzondere voorwerpen, schilderijen, archeologische vondsten en gebouwen.