Vrede & Recht

Den Haag staat bekend als internationale stad van vrede en recht. De stad is al sinds de middeleeuwen een belangrijk centrum voor rechtspraak. Eerst voor het graafschap Holland, later voor heel Nederland en vanaf de twintigste eeuw zelfs voor de hele wereld. De Gevangenpoort ontstond als toegangspoort tot het Binnenhof en groeide in de 15e eeuw uit tot de gevangenis van het Hof van Holland. Dit was het op een na hoogste rechtsorgaan in Holland, Zeeland en West-Friesland. Wie op lokaal of regionaal niveau was berecht, kon in Den Haag bij het Hof van Holland in beroep gaan. Een nieuw hoofdstuk in de juridische geschiedenis van Den Haag begon aan het einde van de negentiende eeuw, toen de latere Nobelprijswinnaar Tobias Asser in 1893 de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht oprichtte. Het is de oudste nog bestaande internationale organisatie van Den Haag. Zes jaar later kwam de Eerste Vredesconferentie bijeen. Het belangrijkste resultaat van die conferentie was de oprichting van het Permanente Hof van Arbitrage, dat bemiddelt in ruzie tussen landen. Speciaal voor dit hof werd een bijzonder gebouw ontworpen: het Vredespaleis dat in 1913 gereed was. Maar de ontwikkeling van Den Haag als stad van vrede en recht hield hiermee niet op. Vooral in de jaren ’90 vestigden zich vele internationale organisaties in Den Haag, waaronder ook verschillende belangrijke internationale rechtbanken en tribunalen.

Vrede & Recht

1597 – De Plaats (Groene Zoodje)

Sluiten

De Plaats met rechts de Gevangenpoort en in het midden het Groene Zoodje
Hollandse School, 1597
collectie Haags Historisch Museum

Op dit schilderij is het zogeheten Groene Zoodje te zien, het schavot van het Hof van Holland. Dit stenen schavot was tussen 1473 en 1474 op last van Karel de Stoute opgericht op de hoek van de Plaats en de Lange Vijverberg. Hier werden misdadigers berecht. Op het schilderij is te zien hoe de scherprechter met behulp van een zwaard een veroordeelde onthoofd. Hier werden allerlei lijf- en doodstraffen uitgevoerd, waaronder bijvoorbeeld geseling, brandmerken, levend verbranden, verhanging en levend begraven. Het schavot ontleende zijn naam aan de graszoden die erop lagen. Als het gras werd gemaaid wist men dat er binnenkort een publieke straf zou worden uitgevoerd.

Bekijk in Streetview

Haagse kaart

Hier ontdekt u de groei van Den Haag door de eeuwen heen. Daarmee krijgt u inzicht in 6000 jaar Haagse geschiedenis; van de prehistorie, het ontstaan van het Binnenhof tot nu.

In de kaart vindt u de historische collecties van de stad. Per tijdvak of per thema maakt u kennis met bijzondere voorwerpen, schilderijen, archeologische vondsten en gebouwen.