Vrede & Recht

Den Haag staat bekend als internationale stad van vrede en recht. De stad is al sinds de middeleeuwen een belangrijk centrum voor rechtspraak. Eerst voor het graafschap Holland, later voor heel Nederland en vanaf de twintigste eeuw zelfs voor de hele wereld. De Gevangenpoort ontstond als toegangspoort tot het Binnenhof en groeide in de 15e eeuw uit tot de gevangenis van het Hof van Holland. Dit was het op een na hoogste rechtsorgaan in Holland, Zeeland en West-Friesland. Wie op lokaal of regionaal niveau was berecht, kon in Den Haag bij het Hof van Holland in beroep gaan. Een nieuw hoofdstuk in de juridische geschiedenis van Den Haag begon aan het einde van de negentiende eeuw, toen de latere Nobelprijswinnaar Tobias Asser in 1893 de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht oprichtte. Het is de oudste nog bestaande internationale organisatie van Den Haag. Zes jaar later kwam de Eerste Vredesconferentie bijeen. Het belangrijkste resultaat van die conferentie was de oprichting van het Permanente Hof van Arbitrage, dat bemiddelt in ruzie tussen landen. Speciaal voor dit hof werd een bijzonder gebouw ontworpen: het Vredespaleis dat in 1913 gereed was. Maar de ontwikkeling van Den Haag als stad van vrede en recht hield hiermee niet op. Vooral in de jaren ’90 vestigden zich vele internationale organisaties in Den Haag, waaronder ook verschillende belangrijke internationale rechtbanken en tribunalen.

Vrede & Recht

1672 – De Plaats

Sluiten

Tong en vinger van Johan en Cornelis de Witt
collectie Haags Historisch Museum.

In 1672 werden Johan en Cornelis de Witt, twee belangrijke regenten, door een woedende volksmenigte op brute wijze om het leven gebracht. Beiden waren gedurende het Rampjaar – toen Nederland in oorlog was met Engeland, Frankrijk en twee Duitse prinsbisdommen – onder vuur komen te liggen. Johan de Witt werd ervan beschuldigd het land aan Frankrijk te hebben uitgeleverd. Zijn broer Cornelis werd ervan verdacht een moordaanslag te hebben beraamd op prins Willem III. Om die reden werd hij gevangengezet in de Gevangenpoort. Zijn proces vormde de opmaat naar de moord.

Na de moord werden de lichamen van de gebroeders De Witt opgehangen aan de wipgalg op het Groene Zoodje, het schavot op de Plaats. Dat was een symbolische daad waarmee de moordenaars te kennen gaven dat zij het vonnis uitvoerden dat eigenlijk door het Hof van Holland had moeten worden uitgesproken. De lichamen werden gruwelijk verminkt. Lichaamsdelen werden afgesneden en als souvenir meegenomen, verkocht of opgegeten. Deze tong en vinger zijn na de moord op de gebroeders de Witt als relieken bewaard.

Bekijk in Streetview

Haagse kaart

Hier ontdekt u de groei van Den Haag door de eeuwen heen. Daarmee krijgt u inzicht in 6000 jaar Haagse geschiedenis; van de prehistorie, het ontstaan van het Binnenhof tot nu.

In de kaart vindt u de historische collecties van de stad. Per tijdvak of per thema maakt u kennis met bijzondere voorwerpen, schilderijen, archeologische vondsten en gebouwen.