Vrede & Recht

Den Haag staat bekend als internationale stad van vrede en recht. De stad is al sinds de middeleeuwen een belangrijk centrum voor rechtspraak. Eerst voor het graafschap Holland, later voor heel Nederland en vanaf de twintigste eeuw zelfs voor de hele wereld. De Gevangenpoort ontstond als toegangspoort tot het Binnenhof en groeide in de 15e eeuw uit tot de gevangenis van het Hof van Holland. Dit was het op een na hoogste rechtsorgaan in Holland, Zeeland en West-Friesland. Wie op lokaal of regionaal niveau was berecht, kon in Den Haag bij het Hof van Holland in beroep gaan. Een nieuw hoofdstuk in de juridische geschiedenis van Den Haag begon aan het einde van de negentiende eeuw, toen de latere Nobelprijswinnaar Tobias Asser in 1893 de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht oprichtte. Het is de oudste nog bestaande internationale organisatie van Den Haag. Zes jaar later kwam de Eerste Vredesconferentie bijeen. Het belangrijkste resultaat van die conferentie was de oprichting van het Permanente Hof van Arbitrage, dat bemiddelt in ruzie tussen landen. Speciaal voor dit hof werd een bijzonder gebouw ontworpen: het Vredespaleis dat in 1913 gereed was. Maar de ontwikkeling van Den Haag als stad van vrede en recht hield hiermee niet op. Vooral in de jaren ’90 vestigden zich vele internationale organisaties in Den Haag, waaronder ook verschillende belangrijke internationale rechtbanken en tribunalen.

Vrede & Recht

ca. 1750 – Gevangenpoort

Sluiten

Brandijzer met het stadwapen van Den Haag, ca. 1750
vervaardiger onbekend
collectie Museum de Gevangenpoort

De Gevangenpoort diende in de dertiende eeuw als de toegangspoort tot het Binnenhof. Vanaf 1420 werd de poort vierhonderd jaar lang gebruikt als een plek waar verdachten werden opgesloten in afwachting van hun vonnis en eventuele straf.

Brandmerken was een van de lijfstraffen die tot 1870 werden uitgevoerd. Het brandmerk met het stads­wapen werd verhit tot wel 650 graden Celsius en vervolgens op het gezicht, de hals of de arm van de veroordeelde gedrukt. Deze bleef zo altijd herkenbaar als misdadiger en men kon goed zien in welke stad hij de straf had gekregen. Er zijn gevallen van daders bekend die zoveel brandmer­ken hadden, dat besloten werd ze op te hangen.

Bekijk in Streetview

Haagse kaart

Hier ontdekt u de groei van Den Haag door de eeuwen heen. Daarmee krijgt u inzicht in 6000 jaar Haagse geschiedenis; van de prehistorie, het ontstaan van het Binnenhof tot nu.

In de kaart vindt u de historische collecties van de stad. Per tijdvak of per thema maakt u kennis met bijzondere voorwerpen, schilderijen, archeologische vondsten en gebouwen.