Werken

Veel straatnamen in het centrum van Den Haag verwijzen naar vormen van nijverheid en handel die hier in het verleden plaats vonden. Rond de Grote Kerk bijvoorbeeld waar o.a. Groenmarkt en Riviervismarkt herinneren aan de markten die hier vanaf de middeleeuwen werden gehouden. Even ten zuidoosten, in het gebied rond het Spui, verwijzen straatnamen als Voldersgracht, Ammunitiehaven en Bierkade aan de handel en industrieën die hier vanaf de 16de en 17de eeuw plaats vonden.

In de 19de eeuw was Den Haag een ‘stad van weelde’ met veel luxe winkels die zich richtten op de rijke Haagse elite. Maar ook een industriestad, waar bijna de helft van de bevolking in de nijverheid werkzaam was. Aan de randen van de stad verschenen meubelfabrieken en ijzergieterijen. Een bijzondere vorm van werkgelegenheid bood het leger. Den Haag telde in de 19de eeuw maar liefst drie garnizoenen.

Tot slot was en is Den Haag een ambtenarenstad. Nieuwe ministerietorens rond het Centraal Station bepalen sinds kort de skyline van Den Haag.

Haagse kaart

Hier ontdekt u de groei van Den Haag door de eeuwen heen. Daarmee krijgt u inzicht in 6000 jaar Haagse geschiedenis; van de prehistorie, het ontstaan van het Binnenhof tot nu.

In de kaart vindt u de historische collecties van de stad. Per tijdvak of per thema maakt u kennis met bijzondere voorwerpen, schilderijen, archeologische vondsten en gebouwen.